Results 1 to 3 of 3

Thread: Mark Twain - Kraljević i prosjak - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Mark Twain - Kraljevi? i prosjak - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Mark Twain - Kraljevi? i prosjak - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MARK TWAIN: KRALJEVI? I PROSJAK


  Bilješke o piscu:
  Ameri?ki književnik Mark Twain, pravim imenom Samuel Langhorne
  Clemens, ro?en je 30. studenoga 1835. Neko je vrijeme bio brodar na
  Mississipiju, kopa? zlata, a bavio se i novinarstvom. Godine 1853. odlazi
  na istok, u potrazi za poslom, i radi u tiskarama u New Yorku,
  Philadelphiji, Washingtonu, St. Louisu. Umro je 21. travnja 1910. godine.
  Poznata su mu djela: Pustolovine Toma Sawyera, Život na Mississipiju,
  Pustolovine Huckleberryja Finna, Ukradeni bijeli slon, Tajanstveni stranac,
  Jenki iz Connecticuta na dvoru kralja Arthura.

  Vrsta djela:
  Pustolovni roman

  Mjesto radnje:

  London, Engleska

  Vrijeme radnje:
  16. stolje?e

  Tema:
  Društvene prilike u srednjovjekovnoj Engleskoj

  Likovi:
  Tom, Edward, pustinjak, Tomov otac i majka

  O djelu:
  ?ini li odijelo ?ovjeka? Mnogi ?e doista reagirati samo na to; zadivit ?e ih
  ne?ija odora, kao simbol položaja i mo?i. S druge strane, nekomu ?ije
  ruho nije tako sjajno, koji je siromašna podrijetla, izrugivat ?e se i
  ponižavati ga. U ovoj pripovijesti to je doista slikovito opisano. Kad je
  kraljevi? Edward odjenuo Tomovu odje?u, nitko mu više nije vjerovao tko
  je uistinu, svi su mu se rugali. Istodobno, Tom je bio na dvoru,
  preodjeven u kraljevi?a, okružen gospodom. No svaki put kad bi ga nešto
  pitali, djelovao je zbunjeno, svi su mislili da je lud. Tek na kraju pri?e ljudi
  shva?aju da kraljevi?a ne ?ini samo odje?a, ve? i njegovo dostojanstvo i
  pravo na to da bude kraljevi?, ali da i siromah ima svoje dostojanstvo te
  da ga, ako je živio ?asno, valja jednako tako poštivati.


  Analiza glavnih likova:
  Tom
  Rodio se u siromašnoj ?etvrti:

  “U starome gradu Londonu rodio se u siromašnoj obitelji, po imenu
  Canty, jedan dje?ak kome se roditelji nisu razveselili.”

  Prisiljavali su ga da prosja?i, ali on je prosio onoliko koliko mu je trebalo;
  najradije bi slušao pri?e:

  ”On je prosio tek koliko mu je bilo potrebno da održi goli život, jer su
  zakoni protiv prosja?enja bili strogi, a kazne teške; zato je dobar dio
  vremena provodio slušaju?i zanosne pri?e i bajke dobrog oca Andrewa
  o divovima i vilama, patuljcima i duhovima, o za?aranim zamkovima i
  sjajnim kraljevima i prin?evima.“

  Tom i kraljevi? Edward odlu?iše zamijeniti uloge, no situacija ubrzo
  postaje vrlo ozbiljna. Na dvoru je mladi Canty vi?ao raskoš i sjajne odore,
  ali sve je ?eš?e ?eznuo za domom:

  “Idu?eg dana pristigoše strani poklisari sa svojom kitnjastom svitom; a
  Tom ih primi sjede?i na prijestolju uzvišeno i dostojanstveno. Sjajan
  mu je prizor isprva godio oku, ali je primanje bilo beskrajno i zamorno
  baš kao i ve?ina govora, tako da se po?etni užitak malo-pomalo
  pretvorio u zanovijet i ?ežnju za domom.”

  Mladi Canty je nesretan u dvorcu, ne snalazi se najbolje, osje?a da je
  zato?en:

  “Tom je stalno bio tužan i rastresen i nikako se tog osje?aja nije mogao
  otresti. Jutarnje dužnosti vezale su mu ruke i zamarale ga. Opet je
  osjetio kako ga svom težinom pritiskuje njegovo zato?eništvo.”

  Pritiš?e ga i sram; dok je veselim osmijehom pratio povorku, odjednom je
  ugledao majku:

  “Obrazi lažnoga kralja gorjeli su od uzbu?enja, o?i su mu sijale, sav se
  topio u ludoj sre?i. U tom trenutku, baš kada je podigao ruku da baci
  novu pregršt zlatnika, primijeti kako ga jedno blijedo, iznena?eno lice s
  o?ima prikovanim na njemu napregnuto gleda iz drugog reda gomile.
  Hladan znoj ga probi: on poznade svoju majku! Pa podiže ruku do o?iju
  okrenuvši dlan na vanjsku stranu – bio je to mahinalni pokret, za koji
  nije više znao kada ga je stekao, ali koji je iz navike ponavljao. Ne
  pro?e ni trenutak, a ona se probi kroz gomilu, pro?e uz stražara i stade
  kraj njega. Zagrlila je njegovu nogu, obasula je poljupcima uzvikuju?i:

  “O, milo moje dijete!” i uprla u njega lice koje se preobrazilo od radosti
  i ljubavi. U istom trenutku jedan je ?asnik kraljeve garde š?epa, te je
  svojom snažnom rukom tako baci da se otkotrljala do mjesta s kojeg je
  došla. I dok se taj ružni prizor odigravao, s Tomovih se usana spustiše
  ove rije?i: ‘Ženo, ja vas ne poznajem!’, ali ga do srca zaboli što su se
  ovako prema njoj ponašali.”

  U ulozi kralja uvijek je bio plemenit i milostiv:

  ”Pogriješio sam, priznajem. Nemoj me izdati, pokloni mi velikodušno
  ovu milost, a ja više nikad ne?u ni misliti ni govoriti o ovoj stvari.
  Postupi blago sa mnom, gospodine, ina?e sam propao. – Zadovoljan
  sam, milorde. Zato ne vrije?aj ponovno, ovdje ili pred drugima, pa ?e
  biti kao da nisi ništa rekao.”

  Edward
  Rodio se kao kraljev sin i cijela mu se Engleska razveselila:

  “Istoga dana u bogatoj obitelji, po imenu Tudor, rodilo se jedno drugo
  dijete kome su se roditelji svim srcem razveselili. I ne samo roditelji
  ve? i cijela Engleska. Engleska je toliko ?eznula za njim, toliko mu se
  nadala i toliko molila Boga za njega, da se sada, kada je stvarno došao,
  puk skoro izbezumio od radosti.”

  Bio je vrlo dotjeran i lijep, a Tom mu se silno razveselio:

  “Jadni mali Tom, sav u dronjcima, približio se i provla?io lagano i
  stidljivo kraj stražara, dok mu je srce lupalo, a nada sve rasla, kad
  odjednom kroz zlatne šipke ugleda prizor zbog koga umalo što ne
  vrisnu od radosti. S one strane se nalazio jedan mio dje?ak, lica mrkog
  i preplanulog od raznih igara i tjelesnih vježbi na ?istom zraku, ?ije se
  odijelo od prekrasne svile i satena presavijalo od nakita; o bedru je
  nosio mali ma? ukrašen dragim kamenjem, na nogama fine ?izmice s
  crvenom petom; na glavi veselu crvenu kapu s koje su se vila pera
  pri?vrš?ena velikim dragim blistavim kamenom.”

  Mrzio je zlostavljanje djece:

  “Da li te zlostavlja? – Dogodi se ponekad, kad zaspi ili kad se napije, da
  joj se ruka odmara, ali kad se istrijezni, ona sve nadoknadi time što me
  dobro istu?e. - Mali princ pogleda bijesno i povika:

  “Kako istu?e? – O, pa da, molit ?u, gospodaru. Istu?e! A ti si tako
  nježan i mali. - Slušaj, prije nego se smrkne ona ?e biti na putu za
  Toranj. Kralj, moj otac...”


  Kad se Edward vratio na prijestolje vidjelo se da je sa?uvao svoju
  plemenitost i dobrotu, ali i pravednost:

  “Neka svuku tu malu hulju i bace ga u Toranj! - Ali novi kralj, pravi
  kralj, re?e: - To nipošto! Bez njega ne bih bio povratio krunu, zato neka
  nitko ne digne ruku na njega. A što se tebe ti?e, dobri moj uja?e,
  lorde-namjesni?e, ti se ne ponašaš zahvalno prema tom jadnom de?ku,
  jer ?ujem da te je na?inio vojvodom (namjesnik pocrveni), a nije bio ni
  kralj; prema tome, što sad vrijedi tvoja lijepa titula? Sutra ?eš preko
  njega moliti mene za njezinu potvrdu, ina?e ?eš ostati obi?an grof a ne
  vojvoda!”

  “Zapamtite svi vi, dame, lordovi i gospodo, da je ovaj ?ovjek moj vjerni
  i voljeni sluga, Miles Handon, koji nije prezao ni od ?ega da svojim
  valjanim ma?em spasi svoga vladara od tjelesnih ozljeda i sigurne
  smrti; zato je naša volja bila da ga imenujemo vitezom.”

  Pustinjak

  Bijaše to siromašno odjeven ?ovjek, pomalo ?udne naravi i ponašanja:

  “Bio je to stasit i koš?at ?ovjek, duge i kao snijeg bijele kose i brade,
  odjeven u dugu haljinu od ov?je kože koja mu se spuštala do peta;
  predstavljao se kao arhan?eo i bio je zle naravi.”

  Opis kraljevske dvorane za gozbe:

  ”To je jedna golema prostorija, s pozla?enim stupovima i kolonadama, i
  zidovima i stropovima u slikama. Na ulazu stoje visoki gardisti,
  nepomi?ni kao kipovi, odjeveni u bogata i slikovita odijela, drže?i
  helebarde u rukama. Na visokoj galeriji koja se pruža svuda oko
  dvorane nalaze se svira?i, gusta gomila gra?ana oba spola, sjajno
  odjevenih. U sredini odaje, na povišenom podiju, Tomov je stol.”

  Dojam o djelu:
  Mislim da je knjiga vrlo uspješno napisana i vrlo zanimljiva ponajprije
  zbog nesvakidašnje situacije - na isti se dan, u dvije posve razli?ite
  sredine, ra?aju dvojica dje?aka koje poslije poveže neobi?an splet
  okolnosti. Želja da nakratko zamijene uloge kraljevi?a i prosjaka, u
  po?etku bezazlena dje?a?ka šala, postaje vrlo ozbiljna. Pripovijest je
  iznimno pou?na, ostavljaju?i nas još dugo u mislima o najrazli?itijim
  stranama ljudske naravi. Tako?er mi se svi?a i što ima blagog humora
  koji još više pridonosi pri?i, ?ini je zanimljivijom.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Mark Twain - Kraljevi? i prosjak - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MARK TWAIN: KRALJEVI? I PROSJAK  Bilješke o piscu:
  Mark Twain (pravo ime Samuel Langhorne Clemens), vrlo plodan ameri?ki
  pripovijeda? i romanopisac, ro?en je 1835. , a umro 1910. godine. Iako se
  u životu bavio razli?itim zanimanjima npr. (tiskarski nau?nik, grafi?ar,
  rije?ni pilot, kopa? zlata, novinar), objava prve zbirke humoristi?nih crtica
  potpuno ga usmjerava prema prema književnoj djelatnosti kojom ?e se
  baviti do smrti. Cjelokupno Twainovo djelo potvr?uje da on nije pisao
  posebno za djecu, ali je temama o djetinstvu i mladosti s dje?jim likovima
  privukao pozornost ne samo odraslih nego i mlade ?itala?ke publike.
  Napisao je i autobiografski roman "Život u Missisippiju".

  Mjesto radnje:
  Engleska

  Vrijeme radnje:
  16. st.

  Tema:
  Život kraljevi?a i prosjaka

  Osnovna misao:
  Izmjenom društvenih uloga ?ovjek ostaje onakav kakav ustvari jest.

  Kratki sadržaj:
  Edward i Tom se ra?aju istoga dana. Kraljevi? je željeno dijete i svi mu se
  vesele, ali Tom je došao na svijet neželjen. Nekoliko godina kasnije, Tom
  upoznaje kraljevi?a. Edwarda privla?i život prosjaka i oni se mijenjaju za
  odje?u. Bili su veoma sli?ni tako da ?ak ni najbliži nisu primjetili razliku.
  Tom u dvorcu pokušava glumiti kraljevi?a ali mu ne uspijeva, pa su svi
  mislili da je poludio. Istovremeno Edward prolazi sve ono što je nekada
  prolazio Tom. ?esto dobiva batine i nailazi na probleme. Sprijateljio se s
  bivšim zatvorenikom Milesom, koji ga je zavolio i štitio. Edwardje uporno
  ponavljao da je on kraljevi? no nitko mu nije vjerovao, pa ?ak niti Miles.
  Provode?i život me?u siromašnim ljudima shvatio je njihove probleme i
  uvidio nehumanost koja se nad njim provodila, zahvaljuju?i okrutnoj
  vladavini njegova oca Henrika VIII. Edward saznaje za to i dolazi na dan
  krunidbe, koju želi sprije?iti. Uz pomo? Toma dokazuje da je on pravi
  kralj. Milesa imenuju grofom, a Toma njegovog šti?enikom. Za vrijeme
  svog kratkog vladanja kralj Edward je promijenio zakone i vladao na
  dobrobit svoga naroda.


  Analiza likova:

  Tom Canty
  Siromašan dje?ak prema kojem se svi loše ponašaju. Veoma je pametan i
  plemenit, snalažljiv i inteligentan. Za vrijeme dok je bio kralj ukidao je
  okrutne zakone koji su poga?ali siromašne.

  Edward Tudor
  Dobar, pravedan i inteligentan, veoma sli?an Tomu. Razlika je u tome što
  je živio u kraljevskoj obitelji i što je nau?en na raskošan život.
  Vu?e ga želja da živi životom prosjaka, no tad nailazi na jad i bjedu i odlu?uje
  ukinuti zakone koje je njegov otac donio.

  Jezik i stil:
  Roman je pisan književnim jezikom. Pisan je na osnovu povijesnih
  doga?aja i li?nosti. Do?arava život ljudi u Engleskoj za vrijeme okrutne
  vladavine Henrika VIII.

Similar Threads

 1. August Šenoa - Prosjak Luka - Lektira
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 25. 11. 2009, 18:05
 2. Kraljevi kvarta (Street Kings / THE NIGHT WATCHMAN) - 2008
  By cesarica.net in forum Recenzije Filmova
  Replies: 2
  Last Post: 25. 05. 2009, 13:58
 3. Mark Twain - Pustolovine Toma Sawyera - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 04. 05. 2009, 23:57
 4. Oscar Wilde - Sretni kraljević - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 20:08
 5. Mark Twain - Doživljaji Huckleberryja Finna - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 31. 12. 2008, 02:02

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •